સંસ્કૃત – જાતે શીખો

 માત્ર 1 મહિનાની અંદર ઘેર બેઠા, જાતે શીખો મફત, બેઝીક સંસ્કૃત
front-page.jpg
samplespecimen
urge
index
1
2

3

4

days

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

81to100

 

19

2122232425

26272829

3031

36

 

323334353637

animalseatwhat

3839

4041424344

kandukau

napunsaklingniyams3

46474849

nouns

51

yaparichay


આવો સંસ્કૃત ભાષા અપનાવીએ અને આપણા જીવનને કૃતાર્થ કરીએ 

जयतु जयतु, संस्कृत भाषा |

वदतु वदतु, संस्कृत भाषा | 

लसतु लसतु, संस्कृत भाषा | 

अस्माकम् भाषा, संस्कृत भाषा | 

भारतस्य भाषा, संस्कृत भाषा | 

जयतु जयतु, संस्कृत भाषा |

4 thoughts on “સંસ્કૃત – જાતે શીખો

  1. New born female baby names can be found from here.
    પાંચ સતીઓ, ચંદ્રની પત્નીઓ (સત્યાવીશ નક્ષત્રો), અપ્સરાઓ, સોળ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ, ઋષિકાઓ, દેવીઓ, અષ્ટ લક્ષ્મી, માત્ર પોતાના પતિમાં જ અનુરાગ રાખનાર મહાભાગા પત્નીઓ, https://albelaspeaks.com/pauranik-names-list/

    https://albelaspeaks.com/pauranik-family-tree/

    પંચકાશી, પંચ સરોવર, નદીઓ https://albelaspeaks.com/creation-of-earth/

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s