મનુષ્ય શરીર રચના

મનુષ્યનું પંચકોષ વાળું શરીર


HumanBody3


પાંચ પ્રકારના વાયુઓ

પાંચ કર્મેન્દ્રિયો

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો
મન અને બુદ્ધિ મળી કુલ 17 તત્વો થી સૂક્ષ્મ લિંગ શરીર બને છે.
25 તત્વો મળીને સ્થૂળ શરીર બને છે.
સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીર બનીને મનુષ્યનું ચેતનમય શરીર નિર્માણ થાય છે.

સંદર્ભ 

ષટ્પદી [વેદાંત પ્રક્રિયા] લેખક – શત્રુઘ્ન ઉરફે બાલાજી મહારાજ (સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય)


DoSomethingGreat