ઈ-પુસ્તકો [ઓન-લાઇન]

ગુજરાતી લાયબ્રેરી 

સંસ્કૃતમાં ઈ-ન્યુઝ પેપર 

http://sudharma.epapertoday.com/


સંસ્કૃત ઘેર બેઠા જાતે શીખો ઓનલાઇન

https://albelaspeaks.com/learn-sanskrit/


સંસ્કૃતમાં ઓનલાઇન ડિક્શનૅરીઓ 

http://spokensanskrit.de/

http://sanskritdictionary.com/

http://andhrabharati.com/dictionary/sanskrit/index.php

http://bharatvidya.org/myweb12/Sansk_texts/brihadaranyaka.htm

http://bharatdiscovery.org/

http://sat-karma.com/

https://samskrtam.wordpress.com/


સનાતન ધર્મ અને વેદો ઉપર 

http://veda.wikidot.com/


વેદ, પુરાણો , ગીતા, ગુરુ ગ્રંથ, રામાયણ, મહાભારત

https://vedpuran.net/

અષ્ટાવક્ર ગીતા – ડાઉનલોડ કરો PDF – https://drive.google.com/file/d/0B0KlLykaUNP4cVJ0NHRIT05KME0/view


વેદો, સૂક્તો, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સ્તોત્રો, ઉપદેશો, સુભાષિતમ, શ્લોક સંગ્રહ,  અન્ય ગ્રંથો 

http://sanskritdocuments.org/


વેદિક પ્રતોનો ડિજિટલ શાસ્ત્ર સંગ્રહ 

http://www.hinduonline.co/DigitalLibrary.html


આધ્યાત્મિકતા ઉપર અનેક ભાષામાં ઈ-પુસ્તકો અને ઈ-સામયિકો 
અમૂલ્ય ગ્રંથો તથા ધર્મ અને રાષ્ટ્ર સંબંધી વિષય પર સેંકડો ઈ-પુસ્તકો [PDF]
Swami Dayananda – स्वामी दयानंद रचित :-
Aadi Shankaracharya – आद्य शंकराचार्य :-
Sri Aurobindo – श्री अरविंदो :-
Swami Vivekanand – स्वामी विवेकानन्द :-
Swami Ramteerth – स्वामी रामतीर्थ :-
Sitaram Goel – सीताराम गोयल :-
Veer Savarkar – वीर सावरकर :-
Swami Shivanand – स्वामी शिवानंद :-
हिन्दू, राष्ट्र व हिन्दुराष्ट्र :-
Basic Hinduism –
Hindutva and India :-
Autobiography – आत्मकथाएं :-
धर्म एवं आध्यात्म –
यज्ञ Yajna –
Brahmcharya – ब्रह्मचर्य :-
Yog – योग :-
Upanishad – उपनिषद :-
Geeta – श्रीमद्भगवद्गीता :-
Manu and pure Manusmriti – महर्षि मनु व शुद्ध मनुस्मृति :-
Valmeeki and Kamba Ramayan – वाल्मीकि व कम्ब रामायण :-
Books on Vedas – वेदों पर किताबें :-
Maharshi Dayananda – महर्षि दयानंद समग्र :-
———–Complete commentaries on Veda – सम्पूर्ण वेद भाष्य ——
Introduction to the Commentary on the 4 Vedas – ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका :-
RigVeda – ऋग्वेद सम्पूर्ण –
YajurVeda – यजुर्वेद सम्पूर्ण –
SamaVeda – सामवेद सम्पूर्ण –
AtharvaVeda – अथर्ववेद सम्पूर्ण –
॥ શ્રી શિવાષ્ટકં ॥
॥ વેદસારશિવસ્તોત્રમ્ ॥
॥ લિઙ્ગાષ્ટકં ॥
॥ બિલ્વાષ્ટકં ॥
॥ ચન્દ્રશેખરાષ્ટકં ॥
॥ દ્વાદશજ્યોતિર્લિઙ્ગસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીશિવષડક્ષરસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીશિવમાનસપૂજા ॥
॥ શ્રીશિવમહિમ્નસ્તોત્ર ( પુષ્પદન્ત ) ॥
॥ શ્રીશિવતાણ્ડવસ્તોત્રમ્ રાવણરચિતમ્ ॥
॥ શ્રીશિવભુજઙ્ગમ્ ॥
॥ શ્રીશિવપ્રાતઃસ્મરણસ્તોત્રમ્ ॥
॥ ઉમામહેશ્વરસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીશિવસ્તોત્રં હિમાલયકૃતમ્ ॥
॥ દારિદ્ર્ય દહન શિવસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીશિવસ્તવઃ ૨ ॥
॥ શ્રીશિવરક્ષાસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રી રુદ્રમૃત્યંજય સ્તવન ( રુદ્રયામલોક્ત ) ॥
॥ શ્રી શિવચાલીસા ॥
॥ શ્રી રુદ્ર ગીતા ॥
॥ શ્રી શઙ્કર ગીતા ॥
॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (મુખ્ય – રુદ્રયામલોક્ત) ॥
॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (લિંગપુરાણાન્તર્ગત) ॥
॥ શિવસહસ્રનામસ્તોત્રં (શિવપુરાણાન્તર્ગતમ્) ॥
॥ શ્રી શિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (શિવરહસ્યાન્તર્ગતં)॥
॥ શ્રીશિવાપરાધ ક્ષમાપણસ્તોત્ર ॥
 ॥ ઉપરના તમામ સ્તોત્ર અને પાઠ સંસ્કૃત ભાષામા જોવા માટે ની લિંક આ છે ॥
મુખ્ય વેબસાઇટ આ છે

વેદોનો અંત નથી, તો પછી એમાંથી ઉદ્ભવેલ શાસ્ત્રોની સીમાનું તો શું પૂછવું?