અલબેલા વોટ્સએપ ગ્રુપ્સઆ ગ્રુપ ખાસ ગુજરાતી કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો અને જ્યોતિર્વિદોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવ્યું છે. અર્થાત જો તમે ગુજરાતી છો, બ્રાહ્મણ છો અને કર્મકાંડી/જ્યોતિર્વિદ છો તો જોડાઇ જાવ!


1. જ્ઞાન નું આદાન પ્રદાન
2. પ્રશ્નોત્તરી માળા
એ આપણા ગ્રુપની મુખ્ય ગતિવિધિ છે.
ઉદ્દેશ્ય છે – “બ્રાહ્મણો અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પુન: ઉત્થાન”

અફવા, જોક્સ, શાયરી,ગુડમોર્નિંગ, રાજનીતિ, ફિલ્મ, ઇત્યાદિથી દૂર રહીએ છીએ.
⇒ ભારતીય સંસ્કૃતિ
⇒ સંસ્કૃત ભાષા
⇒ કર્મકાંડ
⇒ જ્યોતિષ
⇒ અધ્યાત્મ
⇒ શાસ્ત્રો
ઇત્યાદિ ગ્રુપના મુખ્ય વિષયો છે.
બહુ લાંબા લાંબા મેસેજો મોકલવા નહિ. ગુડમોર્નિંગ તો બિલકુલ નહિ.

વોટ્સપ ગ્રુપ ઉપરાંત જો આ વેબસાઈટના લિસ્ટમાં પણ જોડાવા માંગતા હોવ
તો તમારી માહિતી આપો
1. મૂળ ગામ
2. હાલનું રહેઠાણ (માત્ર શહેર અને વિસ્તાર)
3. કયા ક્યા કર્મ કાંન્ડ કરી શકો છો. તમારી આચાર્ય, જ્યોતિર્વિદ ઇત્યાદિ ની ડિગ્રી
4. જ્યોતિષ આવડે છે?
5. તમારો મોબાઈલ / લેન્ડલાઈન, ઈમેલ સંપર્ક

માહિતી તમે બે રીતે આપી શકો છો

1. ઈમેલ – albelaspeaks@gmail.com
2. વોટ્સપ – 982 000 00 75

તો આવો, લાભાન્વીત કરો અને થાવ.


RiseUpLikeFlame